CMU HR
ABOUT HR

เกี่ยวกับบุคคล

สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ข้อมูลทั่วไป | การพัฒนา/ความก้าวหน้า | อัตรากำลัง | สวัสดิการ -

แบบสอบถามผู้ใช้บริการ

- CMU HR EVENTS -
eventsHR
การสัมมนา และประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยลัยเชียงใหม่วันที่ 4 กันยายน 2566
เพิ่มเติม
eventsHR
กิจกรรมการประชุมกองบริหารงานบุคคลพบปะส่วนงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566
เพิ่มเติม
eventsHR
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-มอ.-มช. ในด้านการบริหารงานบุคคล
เพิ่มเติม

งานภายใน

ส่วนงาน 6 งานภายใน

Phone

053-941112-3

Fax

053-941112
Contact us

ติดต่อ กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย | CMU HR OOU
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
239 Huaykaew Rd. Chiang Mai 50200
VOC กองบริหารงานบุคคล
ระบบจองรถตู้สำนักงาน ระบบจองห้องประชุมสำนักงาน